Mikołaj Mikołajczyk // taniec_PL / dance_PL 2012

Według G. G. Marqueza
Realizacja wideo / Video editors: Michał Januszaniec, Ewa Krasucka
Współpraca / In collaboration with: Ewa Hevelke
Napisy angielskie: Jakub Chełkowski, Soren Gauger

DVD taniec_PL prezentuje większość spośród aktywnie działających w Polsce zawodowych twórców tańca z obszarów różnych estetyk i gatunków. Jest to pierwsze tego typu wydawnictwo, które będzie systematycznie aktualizowane w kolejnych edycjach, inicjowanych przez Instytut Muzyki i Tańca.

DVD dance_PL presents most of the dance artists professionally active in Poland today, coming from various aesthetics and genres. This is the first publication of its kind; it will be systematically updated in editions to follow, and is initiated by the Institute of Music and Dance.

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework