Biogram artystyczny

Mikołaj  MikołajczykMikołaj Mikołajczyk ukończył Państwową Szkołę Baletową w Poznaniu, studiował na Uniwersytecie UAM w Poznaniu historię sztuki i socjologię. Pracował we Wrocławskim Teatrze Pantomimy we Wrocławiu, Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, Teatrze Wielkim w Poznaniu, Badisches Staatstheater w Karlsruhe. Przeszedł wszystkie szczeble artystycznej kariery: od adepta do I solisty baletu. W Szczecinie, w Operze na Zamku, był kierownikiem baletu, który przeobraził w autorski teatr tańca Teatr DNA – taniec zakodowany genetycznie.

Występował na wielu festiwalach w kraju jak i za granicą: Edynburgu, Sofii, Lill, Carcassone, Berlinie, Hamamatsu, Xanten, Luksemburgu, Brukseli, Brugii, Kownie, Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Lublinie, itd. Współtworzył warsztaty i festiwale tańca: Letnie Spotkania Artystyczne w Kutnie, Lądeckie Lato Baletowe w Lądku Zdroju, warsztaty tańca w Sieradzu i Szczecinie.

Współpracował z choreografami reprezentującymi różne style taneczne, sposoby myślenia i kreowania przestrzeni artystycznej, jak Henryk Tomaszewski, Mats Ek, Birgitt Cullberg, Ewa Wycichowska, Teresa Kujawa, Olaf Schmidt, Gray Veredon, Conrad Drzewiecki, Barbara Gołaska, Andrzej Glegolski, Emil Wesołowski, Przemysław Śliwa, Henryk Konwiński, Marek Różycki, Dawid Earle, Waldemar Wołk-Karaczewski, Jerzy Makarowski, Ivan Bataillei, Antal Fodor.

Współpracował z reżyserami teatralnymi, dla których tworzył reżyserię ruchu w spektaklach operowych i dramatycznych: Barbarą Wachowicz, Mają Kleczewską, Małgorzatą Dziewulską, Jolantą Ptaszyńską, Natalią Korczakowską, Bogną Podbielską, Katarzyną Radoszyńską, Krzysztofem Warlikowskim, Piotrem Kruszczyńskim, Grzegorzem Jarzyną, Adamem Hanuszkiewiczem, Tomaszem Hynkiem, Wojciechem Szelachowskim, Krzysztofem Garbaczewskim, Andrzejem Bartnikowskim, Krzysztofem Rekowskim, Jackiem Papisem, Michałem Borczuchem, Mikołajem Grabowskim, Łukaszem Chotkowskim i Piotrem Siekluckim.

Mikołaj  MikołajczykArtistic biography

Mikolaj Mikolajczyk graduated from the National Ballet School in Poznan, studied at Poznan University sociology and history of art. Started his career there as soloist and choreographer with Teatr Wielki, Polish National Opera. Next followed: legendary Henryk Tomaszewski and his Wrocław Pantomime, Polski Teatr Tańca, and a couple of seasons in Karlsruhe and Berlin. In 2000 – 2001 he ran his own dance company Teatr DNA.

He performed at many international festivals: Edinburgh, Sofia, Carcassonne, Berlin, Hamamatsu, Xanten, Luxembourg, Brussels, Bruges, Kaunas, Warsaw, Poznan, Lodz, Krakow, Lublin. He organized workshop and dance festivals - Letnie Spotkania Artystyczne Kutno, Lądeckie Lato Baletowe - Lądek Zdrój, Sieradz and Szczecin.

He cooperated with choreographers, who presented different dancing styles, different ways of thinking of art, different artistic spaces, among them - Henryk Tomaszewski, Mats Ek, Birgitt Cullberg, Ewa Wycichowska, Teresa Kujawa, Olaf Schmidt, Gray Veredon, Conrad Drzewiecki, Barbara Gołaska, Andrzej Glegolski, Emil Wesołowski, Przemysław Śliwa, Henryk Konwiński, Marek Różycki, Dawid Earle, Waldemar Wołk-Karaczewski, Jerzy Makarowski, Ivan Bataillei, Antal Fodor.

He also cooperated with dramatic and opera directors such as Barbara Wachowicz, Maja Kleczewska, Małgorzata Dziewulska, Jola Ptaszyńska, Natalia Korczakowska, Bogna Podbielska, Kasia Radoszyńska, Krzysztof Warlikowski, Piotr Kruszczyński, Grzegorz Jarzyna, Adam Hanuszkiewicz, Tomasz Hynek, Wojciech Szelachowski, Krzysztof Garbaczewski, Andrzej Bartnikowski, Krzysztof Rekowski, Jacek Papis, Michał Borczuch, Mikołaj Grabowski. Łukasz Chotkowski, Piotr Sieklucki and for whom he was creating choreography.

Designed by Web Design Sinci Powered by Warp Theme Framework